PAUŠÁLNÍ DOPLATEK REHABILITACE

PAUŠÁLNÍ DOPLATEK REHABILITACE

4.1.2021

Dovolujeme si Vás informovat o zavedení paušálního doplatku 300,- Kč. S platností od 1.1. 2021 hradí pacienti s poukazem k rehabilitaci typu K a FT paušální doplatek, jednorázově před vstupním vyšetřením u lékaře nebo fyzioterapeuta.

Paušální doplatek není určen na úhradu zdravotní péče, kterou naše rehabilitace poskytuje, ale za služby, které nejsou zhodnoceny v platbách zdravotních pojišťoven.

Tyto služby mimo jiné zahrnují:

  • služby za rezervaci termínů rehabilitace a procedur, plánování programu rehabilitace, zavedení do systému, administrativní úkony spojené s objednáváním.
  • jednorázový materiál, který není hrazen ze zdravotního pojištění.
  • dezinfekci pomůcek, lůžek a van, zajištění ochrany klientů, nároky na zvýšená bezpečnostní opatření a ochranné pomůcky v souvislosti s protiepidemickým šířením nemoci Covid-19.
  • konzultace léčebné metody a výsledků rehabilitace v multioborovém týmu, konzultace s odesílajícími lékaři a jinými odborníky.
  • návrh následného terapeutického plánu, cvičebního a léčebného postupu po ukončení rehabilitace.

Paušální doplatek nehradí:

  • Děti a mladiství do 18-ti let včetně.
  • Klienti s dárkovými poukazy, s příspěvkem FKSP.
  • Samoplátci.

Zpět

Kontakt


FYZARTIS s.r.o.
Rehabilitační ambulance
17. listopadu 594/40
708 00 Ostrava

+420 601 117 811
+420 592 750 143

info@fyzartis.cz


Partneři

Zdravotní pojišťovny