Kinesio taping

Kinesio Taping je moderní a efektivní léčebná metoda, která umožňuje nastartovat autoreparační schopnosti organismu působením elastické tejpovací pásky, a to bez přidaných farmakologických přípravků. Základy metody vyvinul japonský lékař a chiropraktik Dr. Kenso Kase v 70. letech 20. století. V našich prostorách aplikují kinesio tape po důkladném vyšetření a kineziologickém rozboru pouze certifikovaní fyzioterapeuté a lékaři, kteří absolvovali kurz Medical Taping Concept (MTC).

Proč a jak vlastně metoda Kinesio Taping funguje?

Z fyziologického hlediska lze říci, že v oblasti podkoží je prostor, ve kterém se mj. nacházejí receptory bolesti, krevní a lymfatické řečiště. Při jakémkoliv tkáňovém poškození reagují tkáně zánětlivou reakcí se vznikem lokálního otoku, který způsobí zhoršení toku tělních tekutin, zvýšení tlaku v podkoží, a tím aktivaci receptorů bolesti.

Aplikací kinesio tejpu dochází k elevaci kůže a zvětšení prostoru v podkoží, tím ustoupí tlak působící na receptory bolesti, která obvykle rychle odeznívá. Současně se zlepšuje tok tělních tekutin v podkoží, který urychlí místní metabolismus, a nastartuje se tak autoreparační schopnost organismu. Dále dochází ke stimulaci hlubokých receptorů, a tím k regulaci svalového napětí, zlepšení funkce svalů a kloubů, aktivaci nervového a oběhového systému. Cílem kinesio tapingu není imobilizace kloubů či svalů, ale snaha udržet a zvětšit rozsah pohybu jak je to jen možné!

Hlavní indikace metody Kinesio Taping:

 • bolesti zad, svalů a úponů, kloubů, bolesti hlavy – především migrény
 • traumata a záněty
 • distorze a dislokace kloubů
 • skoliózy a vadné držení těla
 • artróza
 • epikondylitidy – tenisový, golfový, oštěpařský loket
 • syndrom karpálního tunelu
 • problémy s nožní klenbou
 • lymfedémy a otoky
 • léčba a hojení jizev
 • optimalizace a urychlení léčby při gynekologických, neurologických a ortopedických problémech

Kontraindikace Kinesio Tapingu:

 • maligní neléčitelné nádorové onemocnění
 • akutní záněty
 • hluboká žilní trombóza
 • povrchový zánět žil
 • akutní alergická reakce
 • těžká srdeční insuficience
 • těhotenství do 3 měsíců
 • saunování s aplikovaným tejpem

Zpět

Kontakt


FYZARTIS s.r.o.
Rehabilitační ambulance
17. listopadu 594/40
708 00 Ostrava

+420 601 117 811
+420 592 750 143

info@fyzartis.cz


Partneři

Gynartis

Zdravotní pojišťovny