Elektroterapie

Při formě kontaktní elektroterapie je proud do organizmu přiváděn přes kůži prostřednictvím elektrod, kdy je ošetřovaný segment součástí obvodu. Hlavní účinek elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Na základě kvalitního komplexního vyšetření, určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.

V naší rehabilitační ambulanci disponujeme nejmodernějšími elektropřístroji a pacientům či klientům aplikujeme různé formy elektrických proudů v rámci rehabilitačního plánu podle požadovaného účinku.

Nabízíme například IF proudy, Diadynamic, Träbertovy proudy, TENS proudy, MIP, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Účinky těchto proudů jsou především analgetické, myorelaxační, antiedematózní či myostimulační. Dále využíváme kombinovanou terapii, při které dochází k propojení elektroterapie a mechanoterapie (UZ). Jedná se o nejefektivnější metodu na ošetření svalových spazmů a spouťových bodů – tzv. triggerpoints.

distanční (bezkontaktní) elektroterapie nabízíme VAS 07, která podporuje hojení kostí a měkkých tkání, působí regeneračně i analgeticky. Výhodou této formy elektroterapie je možnost aplikace přes oděv, obvaz, sádrovou fixaci nebo ortézu. Indikací jsou proto úrazy a operace kostí, léčba těžko se hojících ran, včetně léčby bércových vředů a dekubitů, obnově fyziologické funkce vazů, šlach a kloubů včetně artóz.

Obecné indikace elektroterapie:

 • bolesti zad a šíje - vertebrogenní potíže
 • bolesti kloubů - artróza, artritida
 • bolesti šlach a úponů- tenisový a oštěpařský loket, syndrom karpálního tunelu, zmrzlé rameno, atd.
 • pooperační a poúrazové stavy – distorze, kontuze
 • poruchy prokrvení a zhoršený tkáňový metabolismus
 • obrny periferních nervů (parézy)
 • a jiné indikované stavy

Obecné kontraindikace elektroterapie:

 • Horečnaté stavy jakékoliv etiologie
 • Pacienti s implantovaným kardiostimulátorem
 • Kovové předměty v dráze proudu
 • Jizvy nebo čerstvá poškození kožního krytu
 • Celková kachexie jakékoliv etiologie
 • Gravidita
 • Primární ložiska TBC, primární tumory
 • Poruchy citlivosti v místě aplikace
 • Manifestní kardiální nebo respirační insuficience


Zpět

Kontakt


FYZARTIS s.r.o.
Rehabilitační ambulance
17. listopadu 594/40
708 00 Ostrava

+420 601 117 811
+420 592 750 143

info@fyzartis.cz


Partneři

Gynartis

Zdravotní pojišťovny